Loading...

Centrum voľného času

Gessayova 6
851 03 Bratislava
www.cvcgessayova.sk
telefón: 02 / 623 159 79
IČO: 318 102 09
DIČ: 202 163 5814
číslo účtu: ČSOB
SK42 7500 0000 0000 258 35 143

tel.: 02 / 623 159 79

poverená vedením

Mgr. Katarína Búliková
email: riaditel@cvcgessayova.sk
mobil: 0940 959 019
tel.: 02 / 623 159 79

zástupca riaditeľky

Mgr. Oľga Švecová
email: zastupca@cvcgessayova.sk
mobil: 0948 224 437
tel.: 02 / 623 159 79.