Loading...

Denný tábor - Leto 2021: informácie - tlačivá


 • Storno poplatky:

  Do 30 dni pred začiatkom tábora - bude Vám vrátená celá suma
  Od 29 do 14 dní pred začiatkom tábora - vrátime Vám 50 % sumy
  Od 13 do 7 dní pred začiatkom tábora - vrátime Vám 25 % sumy
  Od 6 dní a počas tábora - vrátenie peňazí za stravné

 • Pri nástupe treba predložiť:

  fotokópiu preukazu poistenca, informovaný súhlas rodiča, súhlas dotknutej osoby, vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
  Nutné je upozorniť na zvláštnosti Vášho dieťaťa!
  Dieťa s vážnejším ochorením musí predložiť odporúčanie od odborného lekára!
  Nie sme personálne a ani odborne vybavení na takúto prácu

 • Dieťa si nosí:

  desiatu, nerozbitnú fľašu, prezuvky, slnečné okuliare, čiapku, potreby podľa pokynov vedúceho a programu dňa, oblečenie podľa počasia.
  V cene celodenných táborov je zahrnuté : obed, program, olovrant, pitný režim, cestovné, poistenie