Loading...

Vážení rodičia, pedagógovia, milí priatelia centra,

S ohľadom na aktuálnu situáciu a rastúci počet pozitívnych prípadov, by sme vás chceli informovať, že dňom 12.10.2020 došlo rozhodnutím ministra školstva
k prerušeniu prevádzky centier voľného času až do odvolania.

Inými slovami to znamená, že od dnes, pondelka 12. októbra sme nútení ukončiť našu krúžkovú činnosť a najbližšie týždne nebudeme môcť poskytovať voľnočasové aktivity pre vaše deti.

Platby, ktoré ste poukázali na náš účet za mesiac október budú presunuté na mesiac, kedy sa opäť uvoľni naša činnosť. Pokiaľ ste ešte poplatok za mesiac október neuhradili, prosíme Vás, uhraďte ho, uľahčí to situáciu po otvorení Centra.

V najbližších dňoch vás budeme priebežne informovať o ďalších krokoch.


S úctou Vaše CVČ


Rozhodnutie ministra
o opatreniach
pre školy (12.10.2020)