Loading...

Vážení rodičia, milé deti,

žiaľ okolnosti nám nedovolili stráviť s Vami Deň otvorených dverí. Preto Vám ponúkame záujmové krúžky takouto formou a k tomu aj anotáciu k jednotlivým krúžkom, aby ste si vedeli vybrať. Činnosť začíname
od 1. októbra, ale Vaše prihlášky/žiadosti o prijatie potrebujeme mať čím skôr nazad.

Aby sme sa vyhli nepríjemnostiam, platenie za krúžky bude do decembra MESAČNE vždy do 15. dňa v mesiaci na príslušný mesiac. Chceme sa vyhnúť nepríjemnostiam v prípade opätovného uzatvorenia CVČ z akýchkoľvek dôvodov, pretože nebude možné vracať Vami uhradenú čiastočnú úhradu.

O ďalších krokoch Vás budeme informovať včas.

Každý návštevník CVČ na našich aktivitách musí pri vstupe odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti (podpísané rodičmi u členov do 18 rokov alebo vlastné u dospelých), bude mu zmeraná teplota a rúško je povinné v celej budove i na činnosti. Taktiež dezinfekcia rúk.

Pri návšteve viacerých krúžkov stačí vyhlásenie odovzdať pri prvej návšteve CVČ, pokiaľ medzitým neprišlo napr. k víkendovému cestovaniu do rizikových oblastí, resp. bola účasť na hromadných podujatiach ako svadba, športové podujatie, súťaž a pod.

Všetky opatrenia platia aj pre nás, preto nás chápte a poučte svoje deti o nutnosti dodržiava hygienických opatrení.


Vaše CVČ